Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Έγραψε» Ιστορία στην Πόλη ο Ολυμπιακός

Με ήρωα τον Κων­στα­ντή Τζο­λά­κη που απέ­κρου­σε τρεις εκτε­λέ­σεις πέναλ­τι, ο Ολυ­μπια­κός προ­κρί­θη­κε για πρώ­τη φορά στην Ιστο­ρία του στους ημι­τε­λι­κούς ευρω­παϊ­κής διορ­γά­νω­σης. Οι «ερυ­θρό­λευ­κοι» επι­κρά­τη­σαν 3–2 στα πέναλ­τι της Φενέρ­μπα­χτσε και στους «4» του Europa Conference League θα αντι­με­τω­πί­σουν την Αστον Βίλα του Ουνάι Έμε­ρι τις 2 και 9 Μαΐ­ου για μια θέση στον τελι­κό της OPAP Arena.

Ολυ­μπια­κός και ελλη­νι­κό ποδό­σφαι­ρο πανη­γυ­ρί­ζουν τη νύχτα της Πέμ­πτης 18 Απρι­λί­ου την πρό­κρι­ση των «ερυ­θρό­λευ­κων» στην ημι­τε­λι­κή φάση του Conference League, επί­τευγ­μα που σημειώ­θη­κε για πρώ­τη φορά στην ιστο­ρία του συλλόγου.

Η τουρ­κι­κή ομά­δα ισο­φά­ρι­σε το σκορ του πρώ­του αγώ­να (2–3) επι­κρα­τώ­ντας με 1–0, σκορ με το οποίο ολο­κλη­ρώ­θη­κε η κανο­νι­κή διάρ­κεια και η παρά­τα­ση, εκεί όπου έπια­σε δου­λειά ο Τζο­λά­κης απο­κρού­ο­ντας τα τρία από τα πέντε τουρ­κι­κά πέναλ­τι (!), με την ομά­δα του να επι­κρα­τεί 3–2 και να παίρ­νει την πρό­κρι­ση μέσα στο «Σου­κρού Σαράτσογλου».

Οι Πει­ραιώ­τες ξεκί­νη­σαν θέλο­ντας να κάνουν σίγου­ρο παι­χνί­δι με κυκλο­φο­ρία της μπά­λας αλλά ατύ­χη­σαν να δεχτούν γκολ στην πρώ­τη από τις δύο τελι­κές της γηπε­δού­χου στο πρώ­το ημί­χρο­νο. Ήταν το 12ο λεπτό όταν η Φενέρ γύρι­σε καλά την μπά­λα, ο Σιμάν­σκι βρή­κε τον Καχ­βε­τσί δεξιά στην περιο­χή κι εκεί­νος σού­τα­ρε με την άνε­σή του, νίκη­σε τον Τζο­λά­κη κι άνοι­ξε το σκορ.

Η επό­με­νη φάση, με τον ίδιο πρω­τα­γω­νι­στή, σημειώ­θη­κε στο 34΄, με τον Τζο­λά­κη να απο­κρού­ει αυτή τη φορά το σουτ του Καχ­βε­τσί από το ύψος της μεγά­λης περιοχής.

Στα πρώ­τα 45 λεπτά οι «ερυ­θρό­λευ­κοι» δεν πήραν βοή­θεια από Φορ­τού­νη, Ποντέν­σε και Γιό­βε­τιτς ούτε τακτι­κά ούτε αγω­νι­στι­κά, με απο­τέ­λε­σμα ο Ολυ­μπια­κός να έχει μεν κατο­χή σε κάποια δια­στή­μα­τα αλλά όχι δημιουρ­γία ούτε ευκαι­ρί­ες, με τον Ελ Καα­μπί μόνο στην επί­θε­ση να δίνει μεγά­λες μάχες ανά­με­σα στους δύο κεντρι­κούς αμυντικούς.

Ο Μεντι­λί­μπαρ έβγα­λε τον Γιό­βε­τιτς στο ημί­χρο­νο και πέρα­σε στη θέση του τον Ιμπό­ρα για να παί­ξει με τρεις στο κέντρο, μετα­φέ­ρο­ντας λίγο πιο μπρο­στά τον Τσι­κί­νιο. Η ελλη­νι­κή ομά­δα έκα­νε την δεύ­τε­ρη τελι­κή της, μετά το άστο­χο σουτ του Τσι­κί­νιο (3΄) στο 55ο λεπτό, με τον Φορ­τού­νη να εκτε­λεί το κόρ­νερ και τον Κάρ­μο να αστο­χεί στην κεφαλιά.

Τελι­κά ήταν ο Ολυ­μπια­κός που είχε την μεγα­λύ­τε­ρη ευκαι­ρία του αγώ­να για να φτά­σει στην ισο­φά­ρι­ση και να «παγώ­σει» το «Σου­κρού Σαρά­τσο­γλου», αλλά ο Μασού­ρας στο 80΄ προ­τί­μη­σε να τελειώ­σει μόνος την φάση αντί να δώσει στα αρι­στε­ρά του στον Ελ Καα­μπί και ο Λιβά­κο­βιτς απέ­κρου­σε με τα πόδια στέλ­νο­ντας το παι­χνί­δι στην παράταση.

Στο 103΄ ήταν και πάλι η ελλη­νι­κή ομά­δα που έχα­σε νέα, μεγα­λύ­τε­ρη και διπλή ευκαι­ρία, με τον Ιμπό­ρα να παίρ­νει την κεφα­λιά σε φάουλ του Φορ­τού­νη, τον Λιβά­κο­βιτς να απο­κρού­σει με το πόδι και την μπά­λα να εξο­στρα­κί­ζε­ται στο δοκά­ρι, ενώ στη συνέ­χεια της φάσης ο Τζι­κού έδιω­ξε πάνω στη γραμ­μή νέα κεφα­λιά, από τον Κάρμο.

Η παρά­τα­ση ολο­κλη­ρώ­θη­κε με την απο­βο­λή του Ντόη στο τρί­το λεπτό των καθυ­στε­ρή­σε­ων, αλλά αυτό ελά­χι­στη σημα­σία είχε καθώς ελά­χι­στα αργό­τε­ρα ο Στί­λερ σφύ­ρι­ξε λήξη κι έστει­λε τη δια­δι­κα­σία της πρό­κρι­σης στα πέναλτι.

Ο Ελ Καα­μπί έκα­νε το 1–0, ο Τζο­λά­κης απέ­κρου­σε το σουτ του Τάντιτς και ο Λιβά­κο­βιτς του Ελ Αρα­μπί, ο Μπα­τσουα­γί έκα­νε το 1–1, ο Όρτα το 2–1, ο Ουντέρ έπε­σε στο τεί­χος του Τζο­λά­κη, ο Μασού­ρας έγρα­ψε το 3–1 και ο Τζι­κού το 3–2, ο Ροντι­νέι είδε τον Λιβά­κο­βιτς να απο­κρού­ει και την μπά­λα από το ορι­ζό­ντιο δοκά­ρι να σκά­ει πάνω στη γραμ­μή, αλλά… κανέ­να πρό­βλη­μα: ο Τζο­λά­κης απέ­κρου­σε και το πέναλ­τι του πολύ­πει­ρου Μπο­νού­τσι και ο Ολυ­μπια­κός θα επι­στρέ­ψει με μια τερά­στια πρόκριση…

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Τομπί­ας Στί­λερ (Γερ­μα­νία)

ΚΟΚΚΙΝΗ: 120΄+3 Ντόη (2η κίτρινη)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Σιμάν­σκι — Ορτέ­γκα, Ποντέν­σε, Τζο­λά­κης, Ντόη, Μασούρας

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Ισμα­ΐλ Καρ­τάλ): Λιβά­κο­βιτς, Οσά­γι-Σάμου­ελ, Τζι­κού, Μπε­κάο (100΄ Σογιουν­τσού), Καντιό­γλου, Γιουκ­σέκ (120΄+2 Μπο­νού­τσι), Φρεντ (86΄ Ζάιτς), Σιμάν­σκι (106΄ Κρού­νιτς), Καχ­βε­τσί (86΄ Ουντέρ), Τζέ­κο (73΄ Μπα­τσουα­γί), Τάντιτς.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντι­λί­μπαρ): Τζο­λά­κης, Ροντι­νέι, Ντόη, Κάρ­μο, Ορτέ­γκα (90΄ Ρίτσαρντς), Έσε, Τσι­κί­νιο (109΄ Όρτα), Φορ­τού­νης (109΄ Ελ Αρα­μπί), Γιό­βε­τιτς (46΄ Ιμπό­ρα), Ποντέν­σε (64΄ Μασού­ρας), Ελ Κααμπί.

Πηγή: ΑΠΕ

 

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο