Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ένας δυστοπικός πλανήτης: Πόλεις-φαντάσματα σε όλο τον κόσμο εξαιτίας του Covid-19 (ΦΩΤΟ)

Η παν­δη­μία του κορω­νοϊ­ού (Covid-19) έκλει­σε εκα­τομ­μύ­ρια ανθρώ­πους στα σπί­τια τους, υπό τον φόβο της δια­σπο­ράς. Τα κυβερ­νη­τι­κά μέτρα για απα­γό­ρευ­ση κυκλο­φο­ρί­ας σε μια σει­ρά χώρες έχουν κάνει ολό­κλη­ρες μεγα­λου­πό­λεις εκα­τομ­μυ­ρί­ων κατοί­κων να μοιά­ζουν με πόλεις-φαντά­σμα­τα, θυμί­ζο­ντας σκη­νές από ται­νί­ες επι­στη­μο­νι­κής φαντασίας…

Παρίσι

paris1

Νέα Υόρκη

wall street

Η περί­φη­μη Wall Street στο κέντρο του Μαν­χά­ταν, το κέντρο της οικο­νο­μι­κής ζωής της Νέας Υόρ­κης και των ΗΠΑ, θυμί­ζει σκη­νή από δυστο­πι­κή ταινία..

times square

Έρη­μη και η πάντο­τε πολύ­βουη Times Square

Λονδίνο

london 1

Η Regent Street, ένας από τους κεντρι­κό­τε­ρους και πιο εμπο­ρι­κούς δρό­μους της βρε­τα­νι­κής πρωτεύουσας.

Βερολίνο

Berlin

Έρη­μο τοπίο η πύλη του Βρανδεμβούργου.

Βαρκελώνη

barcelona

Άδεια λεω­φό­ρος στη Βαρκελώνη.

Σαν Φρανσίσκο

San Franscisco

Βανκούβερ

Vancouver

Ρώμη

Rome

Η διά­ση­μη Piazza di Spagna στη Ρώμη.

Μπάσρα, Ιράκ

Basra Irau

Μιλάνο

Milan

Ερη­μιά στην Piazza del Duomo στο κέντρο του Μιλάνο.

milan 2

Άδεια η Via Manzoni στο Μιλάνο.

Τίρανα

tirana

Μηδε­νι­κή κίνη­ση στον περι­φε­ρεια­κό δρό­μο των Τιράνων.

Βαρσοβία

warsaw

Ερη­μιά σε κεντρι­κή πλα­τεία της παλιάς πόλης της Βαρσοβίας.

Αμβέρσα

Antwerp

Κεντρι­κή πλα­τεία της βελ­γι­κής πόλης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο