Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αφρικανική σκόνη σήμερα και αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας

Υψη­λές συγκε­ντρώ­σεις σαχα­ρια­νής σκό­νης ανα­μέ­νο­νται σήμε­ρα και αύριο στο μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της χώρας μας, σύμ­φω­να με τα νεό­τε­ρα προ­γνω­στι­κά στοι­χεία του meteo.gr / Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθηνών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο