Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ελεύθερος, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, ο αστυνομικός που τραυμάτισε θανάσιμα τον 20χρονο Σύρο στη Λάρισα

Ελεύ­θε­ρος αφέ­θη­κε από τον προϊ­στά­με­νο της Εισαγ­γε­λί­ας Πρω­το­δι­κών Λάρι­σας ο 45χρονος αστυ­νο­μι­κός, ο οποί­ος κάτω από συν­θή­κες που διε­ρευ­νώ­νται, πυρο­βό­λη­σε και τραυ­μά­τι­σε θανά­σι­μα έναν 20χρονο Σύρο, μετά από κατα­δί­ω­ξη έξω από τη Λάρισα.

O εισαγ­γε­λέ­ας διέ­τα­ξε την διε­νέρ­γεια προ­κα­ταρ­κτι­κής εξέ­τα­σης και η υπό­θε­ση βρί­σκε­ται σε έρευ­να, ενώ ο ίδιος ο αστυ­νο­μι­κός μέσω του δικη­γό­ρου του δηλώ­νει συντετριμμένος.

 

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο