Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Κίνα θέλει να «ενισχυθεί η στρατηγική συνεργασία» με τη Ρωσία

Ο Κινέ­ζος υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Ουάνγκ Γι δήλω­σε σήμε­ρα ότι το Πεκί­νο θέλει να «ενι­σχυ­θεί η στρα­τη­γι­κή συνερ­γα­σία» με τη Μόσχα, κατά τη συνά­ντη­σή του με τον Ρώσο ομό­λο­γό του Σερ­γκέι Λαβρόφ, όπως μετα­δί­δουν ρωσι­κά κρα­τι­κά μέσα ενημέρωσης.

«Η Κίνα θα υπο­στη­ρί­ξει τη στα­θε­ρή ανά­πτυ­ξη της Ρωσί­ας υπό τη διεύ­θυν­ση του (Ρώσου προ­έ­δρου Βλα­ντί­μιρ) Πού­τιν», δήλω­σε ο Ουάνγκ Γι, σύμ­φω­να με το πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων RIA, ενώ από την πλευ­ρά του ο Σερ­γκέι Λαβρόφ ευχα­ρί­στη­σε το Πεκί­νο για την «υπο­στή­ρι­ξή του» στον κ. Πού­τιν μετά την πρό­σφα­τη επα­νε­κλο­γή του, όπως κατα­γρά­φε­ται σε βίντεο που μετα­φόρ­τω­σε η ρωσι­κή εφη­με­ρί­δα Ιζβέ­στια στην πλατ­φόρ­μα Telegram.

 

ΙΔΕΕΣ και «ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ» που άλλα­ξαν το ποδό­σφαι­ρο – Γιάν­νης Γεωργάκης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο