Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καιρός 27/7/2021: Ξεκινά από σήμερα ισχυρός παρατεταμένος καύσωνας — Αναλυτική πρόβλεψη και για τις επόμενες ημέρες

Ισχυ­ρό και παρα­τε­τα­μέ­νο κύμα καύ­σω­να ανα­μέ­νε­ται να επη­ρε­ά­σει από σήμε­ρα τη χώρα με το θερ­μό­με­τρο να φτά­νει τις επό­με­νες ημέ­ρες και τους 45 βαθμούς.

Υψη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες θα επι­κρα­τή­σουν σήμε­ρα στη δυτι­κή, την κεντρι­κή και τη βόρεια χώρα. Οι υψη­λό­τε­ρες τιμές προ­βλέ­πε­ται να σημειω­θούν στη δυτι­κή Στε­ρεά, το εσω­τε­ρι­κό της Ηπεί­ρου και τη Θεσ­σα­λία έως 39 με 40 Κελ­σί­ου. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από βόρειες διευ­θύν­σεις στο Αιγαίο 6 και κατά τη διάρ­κεια της ημέ­ρας έως 7 μποφόρ.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Και­ρό: Γενι­κά αίθριος με λίγες πρό­σκαι­ρες νεφώ­σεις στη Μακε­δο­νία τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες.

Ανε­μοι: Μετα­βλη­τοί 3 με 4 και στα ανα­το­λι­κά βορειο­α­να­το­λι­κοί έως 5 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 20 έως 38 και κατά τόπους στη κεντρι­κή Μακε­δο­νία έως 39 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στη δυτι­κή Μακε­δο­νία και τη Θρά­κη 2 με 3 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος με λίγες πρό­σκαι­ρες νεφώ­σεις στην Ήπει­ρο τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες.

Ανε­μοι: Ανα­το­λι­κοί βορειο­α­να­το­λι­κοί και από τις μεσημ­βρι­νές ώρες δυτι­κοί βορειο­δυ­τι­κοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Στα νησιά του Ιονί­ου από 22 έως 35 με 36 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα ηπει­ρω­τι­κά από 20 έως 38 και κατά τόπους στη δυτι­κή Στε­ρεά και το εσω­τε­ρι­κό της Ηπεί­ρου έως 39 με 40 βαθ­μούς Κεσλσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος με λίγες πρό­σκαι­ρες νεφώ­σεις στη Θεσ­σα­λία τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες.

Ανε­μοι: Βόρειοι βορειο­α­να­το­λι­κοί 4 με 6 και στα ανα­το­λι­κά κατά τη διάρ­κεια της ημέ­ρας τοπι­κά έως 7 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 20 έως 38 και κατά τόπους στη Θεσ­σα­λία έως 39 με 40 βαθ­μούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Και­ρός: Αίθριος.

Ανε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 4 με 6 και κατά τη διάρ­κεια της ημέ­ρας τοπι­κά έως 7 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 22 έως 31 και στη νότια Κρή­τη έως 33 βαθ­μούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ — ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Και­ρός: Αίθριος.

Ανε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 4 με 6 και κατά τη διάρ­κεια της ημέ­ρας τοπι­κά έως 7 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 22 έως 35 βαθ­μούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Και­ρός: Αίθριος.

Ανε­μοι: Βόρειοι βορειο­α­να­το­λι­κοί 4 με 5 και στα ανα­το­λι­κά έως 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 26 έως 36 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα ανα­το­λι­κά η μέγι­στη 2 με 3 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Και­ρός: Αίθριος.

Ανε­μοι: Μετα­βλη­τοί 3 και το από­γευ­μα πρό­σκαι­ρα νοτιο­α­να­το­λι­κοί έως 4 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 22 έως 35 βαθ­μούς Κελσίου.

Η πρόβλεψη για τις επόμενες ημέρες

Την Τετάρ­τη (28–7‑2021) υψη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες θα επι­κρα­τή­σουν σε όλη σχε­δόν τη χώρα. Οι υψη­λό­τε­ρες τιμές θα σημειωθούν:

α. Ηπει­ρω­τι­κή Ελλά­δα: Στη δυτι­κή Στε­ρεά και τη Θεσ­σα­λία (έως 40 με 41 βαθ­μούς Κελ­σί­ου) και στην κεντρι­κή Μακε­δο­νία και το εσω­τε­ρι­κό της Ηπεί­ρου (έως 39 με 40 βαθ­μούς Κελσίου)

β. Νησιω­τι­κή Ελλά­δα: Στα νησιά του Ιονί­ου, του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου και τα Δωδε­κά­νη­σα (έως 37 βαθ­μούς Κελσίου).

Την Πέμ­πτη (29–7‑2021) υψη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες θα επι­κρα­τή­σουν σε όλη τη χώρα. Οι υψη­λό­τε­ρες τιμές προ­βλέ­πε­ται να σημειωθούν:

α. Ηπει­ρω­τι­κή Ελλά­δα: Στη δυτι­κή Στε­ρεά και τη Θεσ­σα­λία (έως 41 με 42 βαθ­μούς Κελ­σί­ου) και στην κεντρι­κή Μακε­δο­νία και το εσω­τε­ρι­κό της Ηπεί­ρου (έως 40 με 41 βαθ­μούς Κελσίου)

β. Νησιω­τι­κή Ελλά­δα: Στα νησιά του Ιονί­ου (έως 38 με 40 βαθ­μούς Κελ­σί­ου) και στα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου και τα Δωδε­κά­νη­σα (έως 37 με 38 βαθ­μούς Κελσίου).

Απο την Παρα­σκευή (30–7‑2021) μέχρι και την Τρί­τη (3–8‑2021) η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί σε ιδιαί­τε­ρα υψη­λά επί­πε­δα και οι μέγι­στες τιμές της, στο εσω­τε­ρι­κό της ηπει­ρω­τι­κής χώρας, θα φθά­σουν περί τους 43 βαθ­μούς Κελ­σί­ου, ενώ υψη­λές θα παρα­μεί­νουν οι θερ­μο­κρα­σί­ες και κατά τη διάρ­κεια της νύχτας, με τις ελά­χι­στες τιμές πάνω από τους 25 με 26 βαθ­μούς Κελσίου.

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο