Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κακοκαιρία Ζηνοβία: Ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας

Επι­δεί­νω­ση θα παρου­σιά­σει ο και­ρός το Σάβ­βα­το, με πτώ­ση της θερ­μο­κρα­σί­ας, στα­δια­κή σημα­ντι­κή ενί­σχυ­ση των βοριά­δων, βρο­χές ή χιο­νό­νε­ρο στα ανα­το­λι­κά και στα νότια ηπει­ρω­τι­κά, ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες στο Αιγαίο. Χιό­νια θα πέσουν στα ορει­νά, κατά τόπους στα ημιο­ρει­νά, καθώς επί­σης σε περιο­χές της ανα­το­λι­κής και της βόρειας χώρας με χαμη­λό υψό­με­τρο, σύμ­φω­να με το meteo του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθηνών.

Πιο ανα­λυ­τι­κά, νεφώ­σεις με βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες ανα­μέ­νο­νται αρχι­κά στις Σπο­ρά­δες, στη Χαλ­κι­δι­κή, στις Κυκλά­δες και στην Κρή­τη και βαθ­μιαία στα Δωδε­κά­νη­σα, στο Νότιο Ιόνιο και στη Νότια Πελο­πόν­νη­σο, ενώ χιό­νια θα πέσουν αρχι­κά στα ορει­νά. Μετά το μεση­μέ­ρι, βρο­χές ή χιο­νό­νε­ρο θα εκδη­λω­θούν στα ανα­το­λι­κά και στα νότια ηπει­ρω­τι­κά, στις Σπο­ρά­δες και στη Χαλ­κι­δι­κή, ενώ χιό­νια θα πέσουν στα ορει­νά τους τμή­μα­τα, το βρά­δυ στα ημιο­ρει­νά και τη νύχτα προς Κυρια­κή σε περιο­χές με χαμη­λό­τε­ρο υψόμετρο.

Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί από ‑5 έως 5 βαθ­μούς στη Δυτι­κή Μακε­δο­νία, από ‑2 έως 8 στην υπό­λοι­πη Βόρεια Ελλά­δα, από ‑1 έως 11 βαθ­μούς στην Ήπει­ρο, από ‑2 έως 9 στην Κεντρι­κή Ελλά­δα, από 2 έως 12 στη Δυτι­κή και Νότια Ελλά­δα, από 2 έως 10 βαθ­μούς στα υπό­λοι­πα ηπει­ρω­τι­κά, από 2 έως 12 στα νησιά του Ιονί­ου, από 2 έως 9 βαθ­μούς στα νησιά του Βόρειου και Βορειο­α­να­το­λι­κού Αιγαί­ου και από 6 έως 14 βαθ­μούς στα υπό­λοι­πα νησιω­τι­κά τμή­μα­τα του Αιγαί­ου και την Κρήτη.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν στο Αιγαίο από βόρειες διευ­θύν­σεις με εντά­σεις έως 6 μπο­φόρ, ενι­σχυό­με­νοι έως το βρά­δυ σε σχε­δόν θυελ­λώ­δεις έως θυελ­λώ­δεις 7 με 8 μπο­φόρ, ενώ στην Κρή­τη και στα Δωδε­κά­νη­σα θα πνέ­ουν σχε­δόν μέτριοι μετα­βλη­τοί άνε­μοι. Στο Ιόνιο οι άνε­μοι θα πνέ­ουν αρχι­κά ασθε­νείς και βαθ­μιαία βορειο­α­να­το­λι­κοί με εντά­σεις έως 6 μποφόρ.

Στην Αττι­κή ανα­μέ­νο­νται νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές μετά το μεση­μέ­ρι, σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες κυρί­ως σε θαλάσ­σια τμή­μα­τα και χιο­νο­πτώ­σεις στα ορει­νά. Το βρά­δυ οι χιο­νο­πτώ­σεις θα επη­ρε­ά­σουν και τα ημιο­ρει­νά, ενώ τη νύχτα προς την Κυρια­κή πρό­σκαι­ρες χιο­νο­πτώ­σεις είναι πολύ πιθα­νό να εκδη­λω­θούν και σε περιο­χές με χαμη­λό­τε­ρο υψό­με­τρο στα βόρεια και δυτι­κά τμή­μα­τα του νομού. Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί από 7 έως 9 βαθ­μούς, με στα­δια­κή πτώ­ση μετά το μεση­μέ­ρι, ενώ στα βόρεια και δυτι­κά οι θερ­μο­κρα­σί­ες θα είναι 2 με 3 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρες. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν βορειο­δυ­τι­κοί ασθε­νείς μέχρι σχε­δόν μέτριοι, 3 με 4 μπο­φόρ, αλλά μετά το μεση­μέ­ρι θα στρα­φούν σε βόρειους με εντά­σεις έως 6 μπο­φόρ και το βρά­δυ τοπι­κά 7 μποφόρ.

Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη ανα­μέ­νο­νται παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες νεφώ­σεις, με πιθα­νό­τη­τα για πρό­σκαι­ρο χιο­νό­νε­ρο στα πεδι­νά και πρό­σκαι­ρες ασθε­νείς χιο­νο­πτώ­σεις στα ορει­νά και ημιο­ρει­νά. Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί από 2 έως 7 βαθ­μούς, με στα­δια­κή πτώ­ση μετά το μεση­μέ­ρι, ενώ περι­φε­ρεια­κά της πόλης οι ελά­χι­στες θα είναι 2 με 4 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρες. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν βορειο­δυ­τι­κοί με εντά­σεις έως 5 μπο­φόρ και στα­δια­κά έως 6 μποφόρ.

Εκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Εκτα­κτο δελ­τίο επι­δεί­νω­σης του και­ρού εξέ­δω­σε η ΕΜΥ, σύμ­φω­να με το οποίο ο και­ρός το επό­με­νο διή­με­ρο θα εξε­λι­χθεί ως εξής:

1. Από τις βρα­δι­νές ώρες του Σαββάτου

α. Θυελ­λώ­δεις άνε­μοι 7 με 8 μπο­φόρ θα πνέ­ουν στο βόρειο Αιγαίο.

β. Ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες θα εκδη­λω­θούν στη νότια Πελο­πόν­νη­σο και την Κρήτη.

γ. Χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν σε ορει­νές και κατά τη διάρ­κεια της νύχτας σε ημιο­ρει­νές περιο­χές της Θεσ­σα­λί­ας, της ανα­το­λι­κής Στε­ρε­άς, της Εύβοιας και της βορειο­α­να­το­λι­κής Πελοποννήσου.

2. Την Κυριακή

α. Πολύ θυελ­λώ­δεις άνε­μοι 8 και τοπι­κά 9 μπο­φόρ θα πνέ­ουν στο Αιγαίο.

β. Ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες κατά δια­στή­μα­τα, θα εκδη­λώ­νο­νται στις Κυκλά­δες, την Κρή­τη και τα Δωδεκάνησα.

γ. Χιο­νο­πτώ­σεις κατά περιό­δους πυκνές θα εκδη­λώ­νο­νται σε ορει­νές και ημιο­ρει­νές περιο­χές καθώς και σε περιο­χές με χαμη­λό­τε­ρο υψό­με­τρο (200–400m) της Θεσ­σα­λί­ας, της ανα­το­λι­κής Στε­ρε­άς και της Εύβοιας.

Επί­σης χιο­νο­πτώ­σεις θα εκδη­λω­θούν στα ορει­νά και ημιο­ρει­νά της βορειο­α­να­το­λι­κής Πελο­πον­νή­σου, της Κρή­της, των Σπο­ρά­δων, των νησιών του βόρειου και ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου και πιθα­νώς στις βόρειες Κυκλάδες.

3. Τη Δευτέρα

α. Οι πολύ θυελ­λώ­δεις άνε­μοι 8 με 9 μπο­φόρ που θα πνέ­ουν στο Αιγαίο, από το βρά­δυ θα εξασθενήσουν.

β. Οι κατά δια­στή­μα­τα ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες που θα εκδη­λώ­νο­νται στην ανα­το­λι­κή Κρή­τη και τα Δωδε­κά­νη­σα βαθ­μιαία θα εξασθενήσουν.

γ. Οι κατά δια­στή­μα­τα πυκνές χιο­νο­πτώ­σεις που θα εκδη­λώ­νο­νται σε ορει­νές και ημιο­ρει­νές περιο­χές καθώς και σε περιο­χές με χαμη­λό­τε­ρο υψό­με­τρο (200–400m) της Θεσ­σα­λί­ας, της ανα­το­λι­κής Στε­ρε­άς και της Εύβοιας αλλά και στα ορει­νά και ημιο­ρει­νά της βορειο­α­να­το­λι­κής Πελο­πον­νή­σου, των Σπο­ρά­δων, των νησιών του βόρειου και ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου και της Κρή­της, από το βρά­δυ θα εξασθενήσουν.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο