Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μπακαλιάρος σκορδαλιά, τραγανός και νόστιμος

Μπα­κα­λιά­ρος σκορ­δα­λιά, λατρε­μέ­νη (ε, για κάποιους μιση­τή…), με πατά­τα, μπό­λι­κο λαδά­κι και σκορ­δά­κι, γευ­στι­κή και προ­πα­ντός υγιει­νή… Φάτε να την απο­λαύ­σε­τε αλλά μην το παρα­κά­νε­τε, για­τί κιν­δυ­νεύ­ε­ται να σας κλει­δώ­σουν έξω από το σπίτι…

Στον (κοι­νής απο­δο­χής) μπα­κα­λιά­ρο, όλο το μυστι­κό του είναι η τρα­γα­νή κρού­στα, γι’ αυτό εκτε­λέ­στε πιστά τη συντα­γή (και ΠΡΟΣΟΧΗ, να είναι μπα­κα­λιά­ρος και όχι λινγκ)

Συνταγή για μπακαλιάρο με σκορδαλιά

ΥΛΙΚΑ

 • 700–800 γρ. μπα­κα­λιά­ρος υγράλατος
 • 250 ml νερό
 • 160 ml μπύρα
 • 250 γραμ­μά­ρια αλεύ­ρι για όλες τις χρήσεις
 • Μία κου­τα­λιά του γλυ­κού μπέι­κιν πάουντερ
 • Μισή κου­τα­λιά ζάχαρη
 • Μισό κου­τα­λά­κι του γλυ­κού αλάτι
 • Ένα αυγό/χωρισμένο το ασπρά­δι από τον κρόκο
 • 1 κλω­νά­ρι ρίγα­νη, κατά προ­τί­μη­ση φρέσκια
 • Ηλιέ­λαιο για το τηγάνισμα.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

 • Κόβου­με τον μπα­κα­λιά­ρο σε κομ­μά­τια και βάλ­τε σε μπό­λι­κο φρέ­σκο νερό από το προη­γού­με­νο βρά­δυ. Φρο­ντί­στε να αλλά­ξε­τε το νερό, τρεις με τέσ­σε­ρις φορές, ώστε να ξαλ­μυ­ρί­σει καλά.
 • Ετοι­μά­ζου­με πρώ­τα το κουρκούτι.
 • Βάζου­με σε ένα μπολ το νερό, τον κρό­κο του αυγού και την μπί­ρα και χτυ­πά­με με το σύρ­μα να ομογενοποιηθούν.
 • Ανα­κα­τεύ­ου­με σε άλλο μπολ τα στε­ρεά υλι­κά, δηλα­δή το αλεύ­ρι, τη ζάχα­ρη, το αλά­τι και το μπέι­κιν πάουντερ.
 • Χτυ­πώ­ντας με το σύρ­μα προ­σθέ­του­με σιγά, σιγά το αλεύ­ρι ανα­κα­τεύ­ο­ντας ώσπου να πάρου­με έναν λείο χυλό. Προ­σθέ­του­με και τη φρέ­σκια ρίγα­νη ψιλοκομμένη.
 • Σε καθα­ρό μπολ χτυ­πά­με το ασπρά­δι ώστε να γίνει μία σφι­χτή μαρέγκα.
 • Προ­σθέ­του­με τη μαρέ­γκα στα υπό­λοι­πα υλι­κά και ανα­κα­τεύ­ου­με με μία σπά­του­λα, απα­λά, ώστε να κρα­τή­σει τον όγκο της και να ενσω­μα­τω­θεί στον υπό­λοι­πο χυλό.
 • Σκε­πά­ζου­με με μία πετσέ­τα και αφή­νου­με στην άκρη μέχρι να ετοι­μά­σου­με τον μπα­κα­λιά­ρο και το λάδι (ή ακό­μη καλύ­τε­ρα τη βάζου­με στο ψυγείο. Να είναι κρύο το κουρ­κού­τι ώστε να μην κολή­σει πάνω στον μπακαλιάρο).
 • Ζεσταί­νου­με μια κατσα­ρό­λα με μπό­λι­κο ηλιέ­λαιο. Βου­τά­με σε δόσεις τα κομ­μά­τια του μπα­κα­λιά­ρου στο κουρ­κού­τι, στραγ­γί­ζου­με το έξτρα κουρ­κού­τι πριν τα βάλου­με να τηγα­νι­στούν και τα ακου­μπά­με απα­λά στο λάδι. Τηγα­νί­ζου­με ώσπου να πάρουν χρυ­σα­φέ­νιο χρώμα.
 • Αφαι­ρού­με με τρυ­πη­τή κου­τά­λα σε απορ­ρο­φη­τι­κό χαρτί.
 • Σερ­βί­ρου­με στο ίδιο πιά­το την σκορδαλιά.

Για την σπιτική σκορδαλιά:

YΛIKA

 • 4 πατά­τες μεγάλες
 • 5 σκε­λί­δες σκόρδο
 • Χυμός από 1 λεμόνι
 • ¼ κου­τα­λά­κι αλάτι
 • ελαιό­λα­δο όσο πάρει (περί­που 1 ποτή­ρι κρασιού)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

1️⃣  Καθα­ρί­ζε­τε τις πατά­τες και τις βρά­ζε­τε σε λίγο νερό.
2️⃣ Καθα­ρί­ζε­τε τις σκε­λί­δες και τις βάζε­τε στο multi μαζί με το αλά­τι και τον μισό χυμό λεμο­νιού. Τα πολ­το­ποιεί­τε. Συνε­χί­ζε­τε ρίχνο­ντας στο multi 1 πατά­τα και 3 κου­τα­λιές νερό και 1 ελαιόλαδο.
3️⃣ Αδειά­ζε­τε το μίγ­μα σε μπωλ και ρίχνε­τε και τις υπό­λοι­πες πατά­τες μία-μία με τον ίδιο τρόπο.
〰️  Εάν στην προ­τε­λευ­ταία πατά­τα το μίγ­μα είναι πολύ ρευ­στό, λειώ­στε την τελευ­ταία μόνο με το λάδι. Δοκι­μά­στε και προ­σθέ­στε ανά­λο­γα λεμό­νι ή λάδι.
〰️ Εάν το μίγ­μα σας είναι πιο ρευ­στό από όσο το θέλα­τε, περι­μέ­νε­τε λίγο να κρυώ­σει η σκορ­δα­λιά και θα δεί­τε πως έχει σφίξει.

Ένα ποτη­ρά­κι ρετσί­να ή λευ­κό κρα­σά­κι, ούζο ή τσί­που­ρο είναι ότι πρέ­πει για να το συνοδέψετε.
Για επι­δόρ­πιο, ό,τι τρα­βά­ει η όρε­ξή σας…

Ο δαί­μων του τυπο­γρα­φεί­ου, του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο