Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Νέα Αριστερά» το όνομα του νέας ΚΟ των 11 που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ — ΠΣ

«Νέα Αρι­στε­ρά» ‑με παλιά πρό­σω­πα και κατα­δι­κα­σμέ­νες στη συνεί­δη­ση του λαού πολι­τι­κές- είναι το όνο­μα της νέας Κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ομά­δας που ανα­κοί­νω­σαν οι 11 βου­λευ­τές που απο­χώ­ρη­σαν από τον ΣΥΡΙ­ΖΑ-Προ­ο­δευ­τι­κη Συμ­μα­χία, με πρό­ε­δρο της ΚΟ τον Αλέ­ξη Χαρί­τση, κοι­νο­βου­λευ­τι­κούς εκπρο­σώ­πους Ευκλεί­δη Τσα­κα­λώ­το και Νάσο Ηλιό­που­λο και γραμ­μα­τέα την Πέτη Πέρκα.

Η ανα­κοί­νω­ση του ονό­μα­τος έγι­νε από τον Αλέ­ξη Χαρί­τση σε εκδή­λω­ση που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο Σερά­φειο. Οι 11 βου­λευ­τές είναι η Έφη Αχτσιό­γλου, ο Αλέ­ξης Χαρί­τσης, ο Νάσος Ηλιό­που­λος, ο Δημή­τρης Τζα­να­κό­που­λος, η Θεα­νώ Φωτί­ου, η Σία Ανα­γνω­στο­πού­λου, η Μερό­πη Τζού­φη, ο Ευκλεί­δης Τσα­κα­λώ­τος, η Πέτη Πέρ­κα, ο Χου­σείν Ζει­μπέκ και ο Φερ­χάτ Οζγκιούρ.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο