Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε αυτός που πρόδωσε τις ελπίδες των λαών, ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ

Πέθα­νε ο Μιχα­ήλ Γκορ­μπα­τσόφ, ο θλι­βε­ρός κομπάρ­σος των ιμπε­ρια­λι­στών που με κυνι­κή θρα­σύ­τη­τα, δήλω­νε ξεδιά­ντρο­πα: “Σε όλη μου τη ζωή έναν στό­χο είχα, να εξο­λο­θρέ­ψω τον κομ­μου­νι­σμό». Ο σύγ­χρο­νος Εφιάλ­της που μαζί με τον Γιέλ­τσιν κάνα­νε το μεγά­λο έγκλη­μα σε βάρος όχι μόνο της πατρί­δας τους και του σοβιε­τι­κού λαού αλλά και όλων των λαών του πλα­νή­τη μας. Οι συνέ­πειες της προ­δο­σί­ας του βαρύ­νουν αρνη­τι­κά την πορεία ολά­κε­ρης της ανθρωπότητας.

«Ο Μιχα­ήλ Σερ­γκέ­γιε­βιτς Γκορ­μπα­τσόφ πέθα­νε σήμε­ρα το από­γευ­μα ύστε­ρα από μακρά, σοβα­ρή ασθέ­νεια», ανέ­φε­ρε η λιτή ανα­κοί­νω­ση που εξέ­δω­σε το νοσο­κο­μείο της Μόσχας στο οποίο νοσηλευόταν.

Η μνή­μη του θα μεί­νει συνώ­νυ­μη της προδοσίας.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο