Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παρίσι: «Είμαι ρατσιστής» δήλωσε ο θύτης της επίθεσης έξω από το κουρδικό πολιτιστικό κέντρο

Ο 69χρονος που είναι ύπο­πτος για το φόνο τριών ανθρώ­πων χθες, Παρα­σκευή, κοντά σε κουρ­δι­κό πολι­τι­στι­κό κέντρο Ahmed Kaya στο Παρί­σι, είπε σε έναν αστυ­νο­μι­κό κατά τη σύλ­λη­ψή του πως προ­έ­βη στην επί­θε­ση επει­δή είναι «ρατσι­στής», έγι­νε σήμε­ρα γνω­στό από πηγή στην υπόθεση.

Ο ύπο­πτος, ο οποί­ος είχε εξου­δε­τε­ρω­θεί πριν από την επέμ­βα­ση της αστυ­νο­μί­ας, συνε­λή­φθη με «ένα βαλι­τσά­κι» που περιεί­χε «δύο ή τρεις γεμά­τους γεμι­στή­ρες, ένα κου­τί με σφαί­ρες δια­με­τρή­μα­τος 45 με του­λά­χι­στον 25 σφαί­ρες στο εσω­τε­ρι­κό του», διευ­κρί­νι­σε αυτή η πηγή, επι­βε­βαιώ­νο­ντας πλη­ρο­φο­ρία της εβδο­μα­διαί­ας γαλ­λι­κής εφη­με­ρί­δας Le Journal du Dimanche.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο