Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Την Κυριακή εκλέγουμε ξανά τους αγωνιστές δημάρχους: Πελετίδη, Σϊμο. Λαρδά, Σελέκο, Σταμούλο

Σε πέντε δήμους (Ικα­ρία, Πάτρα, Χαϊ­δά­ρι, Πετρού­πο­λη, Και­σα­ρια­νή)  κομ­μου­νι­στές δήμαρ­χοι αντι­με­τω­πί­ζουν υπη­ρέ­τες της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής και εκπρο­σώ­πους επι­χει­ρη­μα­τι­κών συμ­φε­ρό­ντων. Η εκ νέου εκλο­γή των κομ­μου­νι­στών, για να συνε­χί­σουν τη δρά­ση τους υπέρ των λαϊ­κών στρω­μά­των, να βάλουν εμπό­δια στην αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή, είναι ταυ­τό­χρο­να το πιο χαρα­κτη­ρι­στι­κό ίσως «σημείο γρα­φής» της καθη­με­ρι­νής δου­λειάς των κομ­μου­νι­στών για το λαό και το τι μπο­ρεί να πετύ­χει ο λαός αν πάρει την εξου­σία στα χέρια του.

grafiko1

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Ικαρία: Θα συνεχιστεί η αγωνιστική αποτελεσματική πορεία ή θα εκλεγεί δήμαρχος υπερασπιστής της αντιλαϊκής πολιτικής – Ψήφο στο Νίκο Λαρδά

Ο Δήμος Χαϊδαρίου θα παραμείνει σε χέρια αγωνιστών, με επικεφαλής τον Μιχάλη Σελέκο 

Η Καισαριανή, είχε, έχει και θα έχει δήμαρχο αγωνιστή – Ψήφο την Κυριακή στον Ηλία Σταμέλο 

Μετά από 4,5 χρόνια αποτελεσματικότητας και περηφάνιας, οι Πατρινοί δε θα χάσουν το στόχο, θα συνεχίσουν με τον Κώστα Πελετίδη

Η Πετρούπολη χρειάζεται αγωνιστές και όχι υλοποιητές της αντιλαϊκής πολιτικής – Ψήφο στον Βαγγέλη Σίμο

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο