Περιήγηση: Πρόσωπα

Επικαιρότητα
Νικόλας Άσιμος: «Εκείνοι που με στηρίξανε κατά καιρούς ήτανε οι ΚΝίτες…» – Αφιέρωμα στους “ποιητές των δρόμων” στο 49ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή

Την Παρα­σκευή 22/9 η Φοι­τη­τι­κή Σκη­νή του Φεστι­βάλ στην Αθή­να θα γεμί­σει με τρα­γού­δια του Παύ­λου Σιδη­ρό­που­λου, του Νικό­λα Άσιμου…

Επικαιρότητα
Αφιέρωμα Νότης Μαυρουδής ‑μια οπτική τέχνης: Κισμέτ _Πενθούντες & Μέσα Ενημέρωσης

Γρά­φει ο \\ Αστέ­ρης Αλα­μπής _Μίδας Οι πε­ρισ­σό­τε­ρες –σχε­δόν όλες, οι ανα­λύ­σεις ακο­λου­θούν την αστι­κή πε­πα­τη­μέ­νη της «καθα­ρής» – «ελεύ­θε­ρης»…

Επικαιρότητα
50 χρόνια από το θάνατο του ΝΙΚΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ: Αταλάντευτος και πρωτοπόρος στον αγώνα της εργατικής τάξης για την κοινωνική της απελευθέρωση

1η Αυγού­στου 1973, ο Νίκος Ζαχα­ριά­δης αυτο­κτο­νεί στο Σορ­γκούτ της Σιβη­ρί­ας, δια­μαρ­τυ­ρό­με­νος για τη μη από­συρ­ση των κατη­γο­ριών τις οποίες…