Περιήγηση: Πρόσωπα

Πρόσωπα
Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα: Από τη «ζεστασιά» της τάξης του, στο πλευρό αυτών που δε σηκώνουν τ’ άδικο

Γρά­φει ο Οικο­δό­μος // Ο Φεντε­ρί­κο Γκαρ­θία Λόρ­κα υπήρ­ξε μια από τις μεγα­λύ­τε­ρες μορ­φές της παγκό­σμιας λογο­τε­χνί­ας· ήταν ο ποιητής…