Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

EURO 2024: Τουρκία, Πορτογαλία και Τσεχία οι αντίπαλοι της Εθνικής αν περάσει τα play off

Την Τουρ­κία, την Πορ­το­γα­λία και την Τσε­χία θα αντι­με­τω­πί­σει στον 6ο όμι­λο ‑αν φυσι­κά προ­κρι­θεί από τα play off που θα γίνουν τον Μάρ­τη όπου και θα αντι­με­τω­πί­σει το Καζακ­στάν αλλά και τον νικη­τή του ζευ­γα­ριού Γεωρ­γία — Λου­ξεμ­βούρ­γο- η Εθνι­κή Ομά­δα ποδο­σφαί­ρου των ανδρών στην τελι­κή φάση του EURO 2024 που θα γίνει από τις 14 Ιού­νη έως τις 14 Ιού­λη στη Γερμανία.

Κατά τη σημε­ρι­νή κλή­ρω­ση που έγι­νε στο Αμβούρ­γο, η εθνι­κή ομά­δα τοπο­θε­τή­θη­κε στον 6ο όμι­λο. Σημειώ­νε­ται πως οι δύο πρώ­τοι από κάθε όμι­λο, καθώς και οι τέσ­σε­ρις καλύ­τε­ροι τρί­τοι, θα πάρουν την πρό­κρι­ση για τη φάση των «16» της διοργάνωσης.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο