Περιήγηση: Έβο Μοράλες

Διεθνή
Βολιβία: Δικαστής ακύρωσε ένταλμα σύλληψης του πρώην προέδρου Έβο Μοράλες

Βολι­βια­νός δικα­στής ακύ­ρω­σε χθες Δευ­τέ­ρα ένταλ­μα σύλ­λη­ψης του πολι­τι­κού εξό­ρι­στου σοσια­λι­στή πρώ­ην προ­έ­δρου Έβο Μορά­λες, εξέ­λι­ξη που θεω­ρεί­ται πως ανοίγει…

Διεθνή
Βολιβία: Εκλογές εν μέσω βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης και πολιτικής πόλωσης

Βου­λευ­τι­κές εκλο­γές πραγ­μα­το­ποιού­νται στη Βολι­βία σήμε­ρα 18 Οκτώ­βρη, μέσα σε κλί­μα έντο­νης πολι­τι­κής πόλω­σης και εντά­σε­ων, σε συν­θή­κες βαθιάς καπιταλιστικής…

Διεθνή
Βολιβία: Η Τζανίνε Άνιες ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της για τις προεδρικές εκλογές της 3ης Μαΐου

Την υπο­ψη­φιό­τη­τά της για τις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές της 3ης Μαΐ­ου ανα­κοί­νω­σε η αυτο­α­να­κη­ρυγ­μέ­νη «πρό­ε­δρος» της Βολι­βί­ας Τζα­νί­νε Άνιες. «Απο­φά­σι­σα να…