Περιήγηση: αντικομουνισμός

Πολιτική
Εμετικός αντικομμουνισμός και άθλιες συκοφαντίες από τον Κυρ. Μητσοτάκη

Σαν κοι­νός συκο­φά­ντης εμφα­νί­στη­κε στη Βου­λή ο πρω­θυ­πουρ­γός, Κυρ. Μητσο­τά­κης, επι­στρα­τεύ­ο­ντας εμε­τι­κό αντι­κομ­μου­νι­σμό, μη κρύ­βο­ντας την ενό­χλη­σή του που το…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Η εφημερίδα της «καθώς πρέπει» ακροδεξιάς στις επάλξεις του αντικομμουνισμού

Στα­θε­ρά στις επάλ­ξεις της συντή­ρη­σης και του αντι­κομ­μου­νι­σμού η «ΕΣΤΙΑ» με τα δια­χρο­νι­κά ψεύ­δη, τις τερα­το­λο­γί­ες και τις χαλ­κευ­μέ­νες ιστορίες…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Η Χρυσή Αυγή ανταπέδωσε με «χέρι βοήθειας» στη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ το συστηματικό ξέπλυμά της

Την ευκαι­ρία να αντα­πο­δώ­σει το συστη­μα­τι­κό ξέπλυ­μά της από στε­λέ­χη του ΣΥΡΙΖΑ και της συγκυ­βέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ βρή­κε σήμερα…

Πολιτική
Ανακοίνωση ΚΚΕ για τις αντικομμουνιστικές φιέστες στην Εσθονία

Σε ανα­κοί­νω­σή του για τις αντι­κομ­μου­νι­στι­κές φιέ­στες στην Εσθο­νία, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ ανα­φέ­ρει τα εξής: «Οι αυρια­νές αντι­κομ­μου­νι­στι­κές ανι­στό­ρη­τες φιέ­στες στην Εσθο­νία απο­τε­λούν πρόκληση…