Περιήγηση: Αντώνης Ανδρουτσόπουλος

Ματιές στην Επικαιρότητα
Κίνδυνος παραγραφής για Μιχαλολιάκο — Παναγιώταρο — Πολύ σοβαρά ερωτήματα καθώς ο χρόνος εκπνέει

Εχου­με γρά­ψει αρκε­τές φορές το προη­γού­με­νο διά­στη­μα για τις απο­κα­λυ­πτι­κές συνο­μι­λί­ες που είδαν εκ νέου τη δημο­σιό­τη­τα στη δίκη της…

Κοινωνία
Δίκη Χρυσής Αυγής: Τους καίνε οι συνομιλίες — Είχαν στοχοποιήσει τον Π. Φύσσα οι χρυσαυγίτες

Πολύ σημα­ντι­κά τα στοι­χεία που είδαν τη δημο­σιό­τη­τα σήμε­ρα στη δίκη της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σή Αυγή από τη διαδικασία…