Περιήγηση: απεργία

Κοινωνία
Featured Video Play Icon
Καθολική απεργία, μεγαλειώδη συλλαλητήρια με μαχητικές πορείες.

Κλει­στά κατα­στή­μα­τα, άδεια γρα­φεία, «νεκρά» εργο­στά­σια, εργα­σια­κοί χώροι χωρίς εργα­ζό­με­νους και πλημ­μυ­ρι­σμέ­νοι δρό­μοι με δια­δη­λω­τές να ζητούν το αυτο­νό­η­το, δεν…

Επικαιρότητα
Έκτακτη προειδοποίηση: Έντονα απεργιακά φαινόμενα σε όλη τη χώρα την Τετάρτη 9 Νοέμβρη!

Σε προει­δο­ποί­η­ση προς κάθε ενδια­φε­ρό­με­νο προ­χω­ρεί το ταξι­κό εργα­τι­κό κίνη­μα, κάνο­ντας λόγο για «ΈΝΤΟΝΑ ΑΠΕΡΓΙΑΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ» που θα εκδη­λω­θούν σε…