Περιήγηση: ΑΠΘ

Επικαιρότητα
Αισχρό σχόλιο Μαυροειδάκου για την αστυνομική βία στο ΑΠΘ: «Είναι λογικό να υπάρχουν και τραυματισμοί…»

Δεν περι­μέ­να­με κάτι καλύ­τε­ρο από τον εκπρό­σω­πο των ειδι­κών φρου­ρών Στρά­το Μαυ­ροει­δά­κο. Είναι πάμπο­λες οι φορές που οι  δηλώ­σεις του…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Μαχητικό συλλαλητήριο φοιτητικών συλλόγων κατά της αστυνομοκρατίας και καταστολής

Μαχη­τι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο πραγ­μα­το­ποί­η­σαν νωρί­τε­ρα σήμε­ρα στη Θεσ­σα­λο­νί­κη οι Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι του ΑΠΘ, απα­ντώ­ντας στην επι­χεί­ρη­ση κατα­στο­λής και συκο­φά­ντη­σης του φοιτητικού…

Βίντεο
Featured Video Play Icon
Ποιος είναι ο κύριος; (BINTEO)

Στο βίντεο — εκδο­χές του οποί­ου έχουν δημο­σιεύ­σει διά­φο­ρες ειδη­σε­ο­γρα­φι­κές ιστο­σε­λί­δες (protothema.gr, thesstoday.gr, κ.ά) — από τα σημε­ρι­νά γεγο­νό­τα στο…

Επικαιρότητα
ΤΩΡΑ: Κινητοποίηση φοιτητικών συλλόγων στο ΑΠΘ για την απαράδεκτη στάση των ΜΑΤ

Νέα κινη­το­ποί­η­ση φοι­τη­τι­κών συλ­λό­γων είναι σε εξέ­λι­ξη για την παρου­σία των ΜΑΤ στο Αρι­στο­τέ­λειο Πανε­πι­στή­μιο Θεσ­σα­λο­νί­κης.  Καταγ­γέλ­λουν την κυβέρ­νη­ση και…