Περιήγηση: Ατμοσφαιρική ρύπανση

Διεθνή
Βόρεια Μακεδονία: Πορεία διαμαρτυρίας για την ατμοσφαιρική ρύπανση στα Σκόπια

Μερι­κές χιλιά­δες κάτοι­κοι των Σκο­πί­ων πραγ­μα­το­ποί­η­σαν το από­γευ­μα της Παρα­σκευ­ής πορεία δια­μαρ­τυ­ρί­ας στο κέντρο της πόλης για την ιδιαί­τε­ρα αυξημένη…