Περιήγηση: Αττική

Πολιτική
«Λαϊκή Συσπείρωση» Αττικής: Θα μπορούσε και η Αττική να πλημμυρίσει; (ΝΕΟ ΒΙΝΤΕΟ)

Οι περι­φε­ρεια­κές αρχές της τελευ­ταί­ας δεκα­ε­τί­ας δίνουν κάτω του 3% του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού της Περι­φέ­ρειας για αντι­πλημ­μυ­ρι­κά έργα! Στον απο­λο­γι­σμό της…

Κοινωνία
Σαρώνει η κακοκαιρία Daniel: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε Καρδίτσα και Φάρσαλα – Μηνύματα του 112 και στην Αττική

Μηνύ­μα­τα του 112 εστά­λη­σαν στους κατοί­κους της Καρ­δί­τσας και των Φαρ­σά­λων ειδο­ποιώ­ντας τους ότι απα­γο­ρεύ­ε­ται η κυκλο­φο­ρία στις περιο­χές τους…

Κοινωνία
Φωτιά στο στρατόπεδο Καποτά: Απειλείται μια ακόμα στρατιωτική δομή – Εκκενώνεται και η Αμυγδαλέζα

Η φωτιά έφτα­σε μέσα στο στρα­τό­πε­δο Καπο­τά στο Μενί­δι! Ενα ακό­μα στρα­τό­πε­δο απει­λεί­ται από τις πυρ­κα­γιές δίπλα σε κατοι­κη­μέ­νη περιοχή…

Πολιτική
Αττική: Παρέμβαση του ΚΚΕ στο υπ. Εργασίας για να φύγουν με ασφάλεια οι εργαζόμενοι στον Ασπρόπυργο

Τηλε­φω­νι­κή παρέμ­βα­ση στην ηγε­σία του υπουρ­γεί­ου Εργα­σί­ας πραγ­μα­το­ποί­η­σε ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ, Χρή­στος Τσο­κά­νης, ζητώ­ντας να απο­χω­ρή­σουν άμε­σα με ασφάλεια…