Περιήγηση: Αττική

Πολιτική
Αόρατα

Στις εκλο­γές του 2019 το ΚΚΕ ήταν τρί­το κόμ­μα σε όλη την Αττι­κή και στις 6 από τις 7 εκλογικές…

Κοινωνία
Κακοκαιρία «Μπάρμπαρα»: «Παγώνει» αύριο Δευτέρα η Αττική — Τι και πώς (δεν) θα λειτουργεί

Για το πρωί της Δευ­τέ­ρας ανα­μέ­νο­νται έντο­να φαι­νό­με­να της κακο­και­ρί­ας «Μπάρ­μπα­ρα» και βάσει των ανα­κοι­νώ­σε­ων των αρχών «παγώ­νει» η λειτουργία…

Επικαιρότητα
Μήνυμα 112 στην Αττική για επικίνδυνες χιονοπτώσεις ‑Αντιολισθητικές αλυσίδες σε όλα τα αυτοκίνητα στην Αττική

Μήνυ­μα μέσω του 112 στάλ­θη­κε στους κατοί­κους της Αττι­κής προει­δο­ποιώ­ντας τους για επι­κίν­δυ­νες χιο­νο­πτώ­σεις από τις προ­με­σημ­βρι­νές ώρες της Κυριακής…

Επικαιρότητα
Ρεύμα φθηνό για τον λαό: Κινητοποιήσεις φορέων και σωματείων της Αττικής σε εταιρείες ενέργειας (ΒΙΝΤΕΟ)

Συγκε­ντρώ­σεις από σωμα­τεία και φορείς της Αττι­κής πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν το από­γευ­μα της Τετάρ­της έξω από εται­ρεί­ες ρεύ­μα­τος, όπως μετα­ξύ άλλων οι…

Επικαιρότητα
Αττική και Κρήτη: Τι θα ισχύσει 27 και 28 Γενάρη για σχολεία, τηλεργασία, καταστήματα και εμβολιασμούς

Σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση του κυβερ­νη­τι­κού εκπρο­σώ­που Γιάν­νη Οικο­νό­μου για την περι­φέ­ρεια Αττι­κής και την Κρή­τη ισχύ­ουν τα ακό­λου­θα: 1. Αύριο…