Περιήγηση: Βασίλισσα Ελισάβετ

Απόψεις
Στη σφαίρα του “ιερού”: η βασιλεία και οι τελετουργίες της σήμερα

Γρά­φει η Βασι­λι­κή Παπα­γε­ωρ­γί­ου // Εθνο­λό­γος-Κοι­νω­νι­κή Ανθρω­πο­λό­γος, Δρ Εργα­σια­κή Σύμ­βου­λος Ανέρ­γων, ΟΑΕΔ Kάθε άλλο παρά δια­κο­σμη­τι­κός ή ξεπε­ρα­σμέ­νος είναι ο…

Διεθνή
Featured Video Play Icon
Οι οπαδοί της Σέλτικ χάλασαν την φιέστα για την Ελισάβετ: «Εάν μισείς τη βασιλική οικογένεια, χτύπα παλαμάκια» (ΒΙΝΤΕΟ)

Την βαθιά τους αντι­πά­θεια κατά του ανα­χρο­νι­στι­κού θεσμού της μοναρ­χί­ας, ο οποί­ος υπήρ­ξε κύριος στυ­λο­βά­της της βρε­τα­νι­κής αποι­κιο­κρα­τί­ας και του…

Επικαιρότητα
Λονδίνο: Επεισόδιο σεξουαλικής παρενόχλησης στην ουρά για το λαϊκό προσκυνημα στην Ελισάβετ

Δύο γυναί­κες φέρε­ται να έπε­σαν θύμα­τα σεξουα­λι­κής παρε­νό­χλη­σης κατά την διάρ­κεια της ανα­μο­νής τους στην ουρά για να απο­τί­σουν φόρο…

Διεθνή
Οι Βρετανοί κομμουνιστές για τον θάνατο της Ελισάβετ: Επίκαιρο και σημαντικό ζήτημα η κατάργηση της μοναρχίας

Την ανά­γκη να μπει ενα ορι­στι­κό και αμε­τά­κλη­ρο τέλος στον ανα­χρο­νι­στι­κό θεσμό της μοναρ­χί­ας τονί­ζει σε ανα­κοί­νω­σή της με αφορμή…