Περιήγηση: Βασιλικά Θεσσαλονίκης

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Θεσσαλονίκη: Να ακυρωθεί ο πλειστηριασμός λαϊκής κατοικίας στα Βασιλικά — Κινητοποίηση στα δικαστήρια (ΒΙΝΤΕΟ)

Παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας, έξω από τα δικα­στή­ρια της Θεσ­σα­λο­νί­κης, πραγ­μα­το­ποί­η­σαν το πρωί δεκά­δες αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νοι έμπο­ροι, μικροί επαγ­γελ­μα­τί­ες και εργα­ζό­με­νοι, για να…

Επικαιρότητα
ΤΟ Ανατολικής Θεσσαλονίκης ΚΚΕ: Στηρίζει τον αγώνα των αγροτών, καταγγέλλει την παρουσία αστυνομικών δυνάμεων

Με ανα­κοί­νω­ση της η Τομε­α­κή Οργά­νω­ση Ανα­το­λι­κής Θεσ­σα­λο­νί­κης του ΚΚΕ ανα­φέ­ρει ότι «καταγ­γέλ­λει την παρου­σία αστυ­νο­μι­κών δυνά­με­ων και αστυ­νο­μι­κής κλού­βας σε…