Περιήγηση: Βιέννη

Διεθνή
Τρία τα θύματα της επίθεσης στη Βιέννη — «Ισλαμιστής τρομοκράτης» ο ένοπλος που σκοτώθηκε, λέει ο υπ. Εσωτερικών

Ο υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών της Αυστρί­ας Καρλ Νίχα­μερ περιέ­γρα­ψε σήμε­ρα τον βαριά οπλι­σμέ­νο άνδρα ο οποί­ος σκο­τώ­θη­κε χθες βρά­δυ από πυρά…

Ιστορία
13 Απρίλη 1945: Ο Κόκκινος Στρατός απελευθερώνει τη Βιέννη από τα νύχια του χιτλερικού φασισμού

Επι­μέ­λεια: Οικο­δό­μος // Νιώ­σα­με έκπλη­ξη όταν, περ­πα­τώ­ντας πριν από χρό­νια στην πανέ­μορ­φη Βιέν­νη, αντι­κρί­σα­με από μακριά τον σοβιε­τι­κό στρα­τιώ­τη με…