Περιήγηση: Βρυξέλλες

Διεθνή
Βέλγιο: Συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης της τρομοκρατικής επίθεσης στις Βρυξέλλες

O ύπο­πτος δρά­στης της φονι­κής επί­θε­σης στις Βρυ­ξέλ­λες εντο­πί­στη­κε πυρο­βο­λή­θη­κε και συνε­λή­φθη μέσα σε καφε­τέ­ρια της βελ­γι­κής πρω­τεύ­ου­σας σύμ­φω­να με…

Διεθνή
Βρυξέλλες: Δύο Σουηδοί νεκροί από πυρά ενόπλου — Για τρομοκρατικό χτύπημα από ισλαμιστή κάνουν λόγο οι αρχές

Του­λά­χι­στον δύο Σου­η­δοί σκο­τώ­θη­καν και άλλος ένας τραυ­μα­τί­στη­κε από πυρά ενό­πλου στις Βρυ­ξέλ­λες, λίγο πριν από την έναρ­ξη ποδο­σφαι­ρι­κού αγώνα…