Περιήγηση: Βόλος

Επικαιρότητα
Συγκέντρωση ΚΚΕ στο Βόλο: Οι χαιρετισμοί των ΓΓ των ξένων Κομμουνιστικών Κομμάτων

Στην μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση του ΚΚΕ στο Βόλο, με την οποία κορυ­φώ­θη­καν οι εκδη­λώ­σεις της 31ης Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κής κατα­σκή­νω­σης της ΚΝΕ, παραβρέθηκαν…

Επικαιρότητα
Βόλος: Κείμενο υπογραφών ενάντια στην παρουσία ΑμερικανοΝΑΤΟικών δυνάμεων στο Στεφανοβίκειο

Κεί­με­νο υπο­γρα­φών κυκλο­φο­ρεί η Επι­τρο­πή Ειρή­νης Βόλου ενά­ντια στην παρου­σία των Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών στο Στε­φα­νο­βί­κειο, στο πλαί­σιο της εμπλο­κής της χώρας…

Επικαιρότητα
Μεγάλες απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα — Στάλθηκε μήνυμα κλιμάκωσης της πάλης (VIDEO — ΦΩΤΟ)

Η μεγά­λη μαζι­κό­τη­τα ήταν το κοι­νό χαρα­κτη­ρι­στι­κό των απερ­για­κών συγκε­ντρώ­σε­ων που έγι­ναν σε όλη τη χώρα με ένα σαφές μήνυμα:…

Κοινωνία
Μαγνησία — ΚΚΕ: Η κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις για τους πυροβολισμούς της αστυνομίας σε συνοικισμό Ρομά

«Το υπουρ­γείο και η κυβέρ­νη­ση πρέ­πει να δώσουν σαφέ­στα­τες απα­ντή­σεις για το γεγο­νός και τις συν­θή­κες που οδή­γη­σαν τους αστυνομικούς…

Επικαιρότητα
Αφίσες με προβοκατόρικο περιεχόμενο στο Βόλο — Καταγγελία της ΤΕ Μαγνησίας του ΚΚΕ

Επι­τή­δειοι προ­βο­κά­το­ρες ανήρ­τη­σαν τις προη­γού­με­νες ημέ­ρες στην πόλη του Βόλου αφί­σες με το σφυ­ρο­δρέ­πα­νο και σύν­θη­μα «Υπο­χρε­ω­τι­κός εμβο­λια­σμός για όλους. Όχι…