Περιήγηση: ΓΑΔΑ

Επικαιρότητα
Συλληφθέντες της Νέας Σμύρνης καταγγέλλουν ξυλοδαρμό τους στη ΓΑΔΑ

Σοβα­ρές καταγ­γε­λί­ες και μαρ­τυ­ρί­ες για βασα­νι­σμό και κακο­ποί­η­ση κρα­τού­με­νων από την κινη­το­ποί­η­ση της Νέας Σμύρ­νης που συνε­χί­ζε­ται με αμεί­ω­τη ένταση…

Επικαιρότητα
ΓΑΔΑ: «Διερχόμενος περαστικός» ο τύπος με τη ναζιστική μπλούζα που συνομιλούσε με άνδρα των ΜΑΤ στα Εξάρχεια…

Σε… εσω­τε­ρι­κή έρευ­να προ­χώ­ρη­σε η η Γενι­κή Αστυ­νο­μι­κή Διεύ­θυν­σης Αττι­κής με αφορ­μή φωτο­γρα­φία που δημο­σιεύ­θη­κε στο δια­δί­κτυο και απει­κο­νί­ζει άνδρα των…

Επικαιρότητα
Στον εισαγγελέα παραπέμπονται οι δύο φοιτητές που συνελήφθησαν στο αντιπολεμικό συλλαλητήριο

Σε συλ­λή­ψεις μετα­τρά­πη­καν οι προ­σα­γω­γές των δύο δια­δη­λω­τών του αντι­πο­λε­μι­κού συλ­λα­λη­τη­ρί­ου. Όπως ενη­μέ­ρω­σε η αντι­προ­σω­πεία των δια­δη­λω­τών που μαζί με τον…