Περιήγηση: Γιώργος Ρουπακιάς

Κοινωνία
Δίκη Χρυσής Αυγής: Βίαιη προσαγωγή της φίλης του Παύλου Φύσσα διέταξε το δικαστήριο

Τη βίαιη προ­σα­γω­γή της συντρό­φου του Παύ­λου Φύσ­σα απο­φά­σι­σε το Πεντα­με­λές Εφε­τείο Κακουρ­γη­μά­των. Η μάρ­τυ­ρας ήταν απού­σα από το δικαστήριο…

Επικαιρότητα
Δίκη Χρυσής Αυγής: «Οργανωμένη επίθεση» η δολοφονία του Παύλου που εκτελέστηκε «στοχευμένα» από το τάγμα εφόδου

Με την κατά­θε­ση του αυτό­πτη και βασι­κού μάρ­τυ­ρα, Δ.Μελαχρινόπουλου, που είδε μπρο­στά στα μάτια του τη δολο­φο­νία του φίλου του…

Επικαιρότητα
Δίκη Χρυσής Αυγής: Το ελαφρυντικό «ειλικρινής μεταμέλεια» ζητά ο Ρουπακιάς — Με προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απειλούν οι χρυσαυγίτες

Ειλι­κρι­νή μετα­μέ­λεια επι­κα­λέ­στη­κε η υπε­ρά­σπι­ση του Γιώρ­γου Ρου­πα­κιά μετα­ξύ άλλων ελα­φρυ­ντι­κών, που ζητά να του ανα­γνω­ρί­σει το δικα­στή­ριο. Η υπεράσπιση…