Περιήγηση: Δήμος Βόλου

Ανακοινώσεις
Βόλος: Η ΚΝΕ καταγγέλλει τις αντικομμουνιστικές αθλιότητες της νεολαίας του ΝΑΡ

Η Τομε­α­κή Οργά­νω­ση Σπου­δά­ζου­σας Βόλου της ΚΝΕ εξέ­δω­σε ανα­κοί­νω­ση σχε­τι­κά με τον αντι­κομ­μου­νι­σμό της νΚΑ Βόλου, σημειώ­νο­ντας: «Μετά από τρεις μήνες χει­μέ­ριας ΝΑΡ-κης…

Επικαιρότητα
Λαϊκή Συσπείρωση Βόλου: Ποιός «θρέφει» τα χυδαία υβριστικά παραληρήματα του Μπέου;

Ως παι­χνί­δι απο­προ­σα­να­το­λι­σμού από την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, χαρα­κτη­ρί­ζουν οι εκλεγ­μέ­νοι δημο­τι­κοί σύμ­βου­λοι της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» Βόλου, το «υβρι­στι­κό κρε­σέ­ντο απέ­να­ντι στους κατοί­κους των…