Περιήγηση: Δημήτρης Κουτσούμπας ΓΓ ΚΕ ΚΚΕ Λονδίνο

Κοινωνία
Επιστήμη & Έρευνα στην υπηρεσία των λαϊκών αναγκών και όχι του καπιταλιστικού κέρδους

Όπως ήδη ανα­φέ­ρα­με σε σχε­τι­κό ρεπορ­τάζ στο πλαί­σιο της τρι­ή­με­ρης επί­σκε­ψης στο Λον­δί­νο αντι­προ­σω­πεί­ας του ΚΚΕ με επι­κε­φα­λής το Δημήτηρη…