Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περιήγηση: Δημοτικές εκλογές

Οι Δημο­τι­κές εκλο­γές θα διε­ξα­χθούν τον Μάιο του 2019 μαζί με τις Περι­φε­ρεια­κές Εκλο­γές για την εκλο­γή δημάρ­χων στους δήμους και περι­φε­ρειαρ­χών στις 13 Περι­φέ­ρειες της χώρας. 

Επικαιρότητα
Πότε θα έχουμε ασφαλή εκτίμηση για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα — LIVE τα αποτελέσματα Περιφερειακών και Δημοτικών εκλογών

Στις 19:00 κλεί­νουν οι κάλ­πες και αμέ­σως θα αρχί­σουν να φτά­νουν τα πρώ­τα απο­τε­λέ­σμα­τα από τα πιο μικρά εκλο­γι­κά τμήματα…

Επικαιρότητα
Ικαρία: Θα συνεχιστεί η αγωνιστική αποτελεσματική πορεία ή θα εκλεγεί δήμαρχος υπερασπιστής της αντιλαϊκής πολιτικής — Ψήφο στο Νίκο Λαρδά

Κάλε­σμα προς τους αγω­νι­στές και προ­ο­δευ­τι­κούς ανθρώ­πους του νησιού απευ­θύ­νει με ανοι­χτή επι­στο­λή του ο υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος με τη «Λαϊ­κή…

Επικαιρότητα
ΧΑΪΔΑΡΙ — Μ. Σελέκος: Με αισιοδοξία και αποφασιστικότητα στη μάχη του β’ γύρου

Με αισιο­δο­ξία και απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα ρίχνο­νται στη μάχη του δεύ­τε­ρου γύρου στο δήμο, οι Χαϊ­δα­ριώ­τες που ενη­με­ρώ­θη­καν για τα απο­τε­λέ­σμα­τα των…

Επικαιρότητα
ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ: Την άλλη Κυριακή η Καισαριανή να έχει πάλι αγωνιστική δημοτική αρχή

Με χει­ρο­κρο­τή­μα­τα υπο­δέ­χθη­κε τα απο­τε­λέ­σμα­τα του πρώ­του γύρου στην Και­σα­ρια­νή, που στέλ­νουν τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» στον δεύ­τε­ρο γύρο, ο λαός…

Συνεντεύξεις
Δήμος Δέλτα: Κυρία Χατζηκυριάκου, τι θα κάνετε για να προστατέψετε το Εθνικό Πάρκο;

Ερώ­τη­ση: Ποια είναι τα άμε­σα σχέ­διά σας εφό­σον εκλε­γεί­τε δήμαρ­χος; Χατζη­κυ­ριά­κου Λίνα «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση Δέλ­τα»: Άμε­σα η οικο­νο­μι­κή ανα­κού­φι­ση των λαϊκών…

Μετάβαση στο περιεχόμενο