Περιήγηση: Δικαιώματα γυναίκας

Επικαιρότητα
Με γνώση και τόλμη, σε συμπόρευση με το ΚΚΕ παντού δυναμώνουμε τον αγώνα για την ισοτιμία και την πραγματική χειραφέτηση της γυναίκας

Απο­σπά­σμα­τα από την ομι­λία της Βιβής Δάγκα, μέλους της ΚΕ, σε εκδή­λω­ση για τις σύγ­χρο­νες όψεις της ανι­σο­τι­μί­ας Μια ενδιαφέρουσα…

Επικαιρότητα
Βία κατά των γυναικών: «Φαρμάκι» αντί για … φάρμακο η νομοθεσία, οι κατευθύνσεις και η πολιτική της ΕΕ

Από μεγά­λα λόγια για τις νομο­θε­τι­κές πρω­το­βου­λί­ες που σκο­πεύ­ει να δρο­μο­λο­γή­σει, υπο­κρι­τι­κό ενδια­φέ­ρον για τα δικαιώ­μα­τα των γυναι­κών, αλλά και…