Περιήγηση: δωσιλογισμός

Πολιτική
Περγαμηνές

«Σε ένα σπί­τι που σχε­δόν διπλα­σιά­στη­κε σε μέγε­θος το 1946, λει­τουρ­γού­σαν δύο βιο­τε­χνί­ες (…) όπως αφη­γεί­ται ο Ταξί­αρ­χος ε.α. Δημήτρης…

Ιστορία
«Δέον να αποδίδεται ο οφειλόμενος χαιρετισμός εις τους αξιωματικούς του γερμανικού στρατού» (Ντοκουμέντο δωσιλογισμού)

Επι­μέ­λεια: Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Λίγες μέρες από την εισβο­λή των γερ­μα­νών στη χώρα μας και η δωσι­λο­γι­κή κυβέρ­νη­ση Τσο­λά­κο­γλου, δείχνει…