Περιήγηση: Εγκλωβισμένοι οδηγοί

Κοινωνία
Δύο εκατ. ευρώ πρόστιμο στους υπεύθυνους της Αττικής Οδού για την απίστευτη ταλαιπωρία των οδηγών

Δύο εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ πρό­στι­μο επι­βλή­θη­κε στην «Αττι­κή Οδό», μετά την έκδο­ση του πορί­σμα­τος της Επι­τρο­πής Διε­ρεύ­νη­σης, για την απί­στευ­τη ταλαιπωρία…

Επικαιρότητα
Ευρωκοινοβούλιο: Παρέμβαση του ΚΚΕ για να δοθούν αποζημιώσεις στους πληγέντες της κακοκαιρίας

Αντι­μέ­τω­ποι με μια ανα­με­νό­με­νη κακο­και­ρία και κυρί­ως με την έλλει­ψη ουσια­στι­κών μέτρων πρό­λη­ψης και προ­στα­σί­ας από την κυβέρ­νη­ση σε κρίσιμους…

Επικαιρότητα
Αττική Οδός: Μετά από 24 ώρες… παραιτήθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της «Αττικές Διαδρομές ΑΕ»

Μετά από ένα 24ωρο και αφού προ­κλή­θη­κε χάος με χιλιά­δες εγκλω­βι­σμέ­νους οδη­γούς, ο διευ­θύ­νων σύμ­βου­λος της ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε., Βασίλειος…

Επικαιρότητα
Πρόκληση και ξεδιαντροπιά από την βουλευτή της ΝΔ Κ. Παπακώστα: «Να επιβληθούν πρόστιμα στους εγκλωβισμένους οδηγούς»!

Nα βγουν «ορδές τρο­χο­νό­μων και από σήμε­ρα που τα αυτο­κί­νη­τα είναι εκεί παρο­πλι­σμέ­να και να κάνουν ελέγ­χους, όσοι δεν έχουν…

Απόψεις
Εγώ φταίω

Γρά­φει ο Γιάν­νης Βεντού­ρας // Δεν φταί­ει η εται­ρεία που δεν εξα­σφά­λι­σε την κυκλο­φο­ρία στην ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ και χιλιά­δες άνθρω­ποι έμει­να αβοήθητοι…

Κοινωνία
Κλιμάκια του ΚΚΕ στο πλευρό εγκλωβισμένων στην Αττική Οδό και κατοίκων της Ανατολικής Αττικής

Απο­τέ­λε­σμα της εγκλη­μα­τι­κής πολι­τι­κής που θυσιά­ζει λαϊ­κές ανά­γκες για­τί τις βλέ­πει ως κόστος είναι τα τερά­στια προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τώ­πι­σαν χθες…