Περιήγηση: Εκδόσεις Εντύποις

Πρόσωπα
Απόστολος Παύλος: Μίσαυτος, μισάνθρωπος και μισογύνης, ανισόρροπος, πυρπολητής της Ρώμης.

Γρά­φει ο Στέ­λιος Κανά­κης // Δε θα ήταν υπερ­βο­λή να ονο­μά­ζε­ται ο χρι­στια­νι­σμός παυ­λια­νι­σμός. Πιθα­νόν και να του άξι­ζε του Παύ­λου. Εφ’ όσον…

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Με μεγάλη επιτυχία η παρουσίαση στη Βέροια του νέου βιβλίου του Αλέκου Χατζηκώστα

Με συμ­με­το­χή πλή­θος κόσμου πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η πρώ­τη παρου­σί­α­ση του νέου βιβλί­ου του Βεροιώ­τη Δημο­σιο­γρά­φου – Συγ­γρα­φέα και συνερ­γά­τη του atexnos.gr…

Εκδηλώσεις
Ακούσατε!!! Ακούσατε!!! Το θεατράκι της ΒαΛΙΛΗτσας σας περιμένει το Σάββατο 23/12 στα Εξάρχεια

Ακού­σα­τε!!! Ακού­σα­τε!!! Το θεα­τρά­κι της ΒαΛΙ­ΛΗ­τσας σας περι­μέ­νει μαζί με καλι­καν­τζα­ρά­κια, ταράν­δους και φυσι­κά τον Αϊ Βασί­λη, να σας γνωρίσουν…