Περιήγηση: εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Featured Video Play Icon
Σύγχρονη Εποχή: Παρουσίαση του βιβλίου του Φώντα Λάδη “Τα τραγούδια του νόμου και της τάξης”

Δευ­τέ­ρα 27 Μάρ­τη 2023, στις 7 μ.μ., στο cafè-βιβλιο­πω­λείο της Σύγ­χρο­νης Επο­χής (Μαυ­ρο­κορ­δά­του 3 Αθή­να) Θα μιλή­σουν: Ελέ­νη Μηλια­ρο­νι­κο­λά­κη, μέλος…

Βιβλίο
Διατμηματική Επιτροπή της ΚΕ του ΚΚΕ για τις μικρότερες ηλικίες: Εκδήλωση – συζήτηση την Τετάρτη 22 Φλεβάρη με θέμα «Το παιδικό βιβλίο σήμερα»

Η Δια­τμη­μα­τι­κή Επι­τρο­πή της ΚΕ του ΚΚΕ για τις μικρό­τε­ρες ηλι­κί­ες της νεο­λαί­ας και οι εκδό­σεις Σύγ­χρο­νη Επο­χή καλούν σε…

Επικαιρότητα
«ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ»: Σε εξέλιξη η εκδήλωση για τα 50 χρόνια εκδοτικής δραστηριότητας

Σε εξέ­λι­ξη η εκδή­λω­ση για τη συμπλή­ρω­ση 50 χρό­νων εκδο­τι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας, που διορ­γα­νώ­νουν οι εκδό­σεις «Σύγ­χρο­νη Επο­χή» στο «Σερά­φειο» του…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
«ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ» Δ. Κουτσούμπας: Πενήντα χρόνια πολύτιμη προσφορά στην εκδοτική και μορφωτική δραστηριότητα του ΚΚΕ

Στην εκδή­λω­ση για τη συμπλή­ρω­ση 50 χρό­νων εκδο­τι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας που διορ­γα­νώ­νουν οι εκδό­σεις «Σύγ­χρο­νη Επο­χή» στο «Σερά­φειο» του Δήμου Αθη­ναί­ων παραβρίσκεται…