Περιήγηση: εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή

Βιβλίο
“ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ”: Σήμερα η εκδήλωση για τα 50 χρόνια εκδοτικής δραστηριότητας

Εκδή­λω­ση για τη συμπλή­ρω­ση 50 χρό­νων εκδο­τι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας πραγ­μα­το­ποιούν οι εκδό­σεις «Σύγ­χρο­νη Επο­χή» σήμε­ρα Πέμ­πτη στις 6.30 μ.μ., στο «Σερά­φειο»…

Βιβλίο
Σύγχρονη Εποχή: 105 ΧΡΟΝΙΑ από την ΟΚΤΩΒΡΙΑΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Προ­τά­σεις βιβλί­ων για την επέ­τειο της Οκτω­βρια­νής Σοσια­λι­στι­κής Επα­νά­στα­σης Ο Σοσια­λι­σμός-Κομ­μου­νι­σμός ανα­γκαί­ος και επί­και­ρος απά­ντη­ση στον καπι­τα­λι­στι­κό δρό­μο που σαπίζει…

Βιβλίο
Το τέλος της Μικρασιατικής Εκστρατείας — για τις μικρότερες ηλικίες: κυκλοφορεί από τη Σύγχρονη Εποχή

Δια­τμη­μα­τι­κή Επι­τρο­πή της ΚΕ του ΚΚΕ για τις μικρό­τε­ρες ηλι­κί­ες της νεο­λαί­ας 1922. Το τέλος της Μικρα­σια­τι­κής Εκστρα­τεί­ας. Κυκλο­φο­ρεί από…

Ατέχνως
9η Μάη – Μέρα της απελευθέρωσης των λαών από την ΕΣΣΔ και τον Κόκκινο Στρατό | Μελετάμε — Διδασκόμαστε

Ενώ μαί­νε­ται η ιμπε­ρια­λι­στι­κή σύγκρου­ση στην Ουκρα­νία 73η μέρα του πολέ­μου, μια μέρα πριν τη σημα­δια­κό 1945, μόνο ένας (εθελο)τυφλός-ών…

Επικαιρότητα
Επισκεφθείτε τον ανανεωμένο χώρο και το νέο cafe — αναγνωστήριο στο βιβλιοπωλείο της Αθήνας (VIDEO)

Επι­σκε­φτεί­τε τον ανα­νε­ω­μέ­νο χώρο του βιβλιο­πω­λεί­ου της «Σύγ­χρο­νης Επο­χής» στο Κέντρο της Αθή­νας για να γνω­ρι­στεί­τε με τα βιβλία των…