Περιήγηση: Εκδόσεις Φίλντισι

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Χαρούλα Βερίγου, «Αύριο, νυχτώνει φθινόπωρο» (εκδόσεις Φίλντισι, Αθήνα 2014)

Παρου­σιά­ζει ο Ιωάν­νης Ν. Περυ­σι­νά­κης // Ομό­τι­μος Καθη­γη­τής Αρχαί­ας Ελλη­νι­κής Φιλο­λο­γί­ας του Πανε­πι­στη­μί­ου Ιωαν­νί­νων Είναι της ‘πρώ­της νιό­της’ ερω­τι­κό μυθιστόρημα.…