Περιήγηση: Ελληνική Λύση

Επικαιρότητα
ΚΙΝΑΛ-ΜεΡΑ25-Ελληνική Λύση: Στηρίζουν τα συμφέροντα των μονοπωλίων με κενές περιεχομένου ρητορείες

Για «νεο­φι­λε­λεύ­θε­ρες πολι­τι­κές» και για «συντη­ρη­τι­κή σφρα­γί­δα σε όλους τους τομείς της κοι­νω­νι­κής και οικο­νο­μι­κής ζωής» κατη­γό­ρη­σε την κυβέρ­νη­ση της…

Επικαιρότητα
Παραλήρημα Βελόπουλου: Ζητάει επαναφορά της θανατικής ποινής και νομιμοποίηση της… οπλοκατοχής!

Σε άλλο ένα απί­στευ­το παρα­λή­ρη­μα επι­δό­θη­κε ο πρό­ε­δρος του ακρο­δε­ξιού κόμ­μα­τος «Ελλη­νι­κή Λύση» Κυριά­κος Βελό­που­λος, τασ­σό­με­νος υπέρ της οπλο­κα­το­χής, της…

Επικαιρότητα
Παραλήρημα Βελόπουλου κατά εμβολίου-επιστημόνων με… άρωμα ρατσισμού

Με λεκτι­κές ακρό­τη­τες και αντε­πι­στη­μο­νι­κή ρητο­ρι­κή ο πρό­ε­δρος της ακρο­δε­ξιάς «Ελλη­νι­κής Λύσης» Κυριά­κος Βελό­που­λος επι­χεί­ρη­σε και πάλι να καλ­λιερ­γή­σει κλίμα…

Επικαιρότητα
Ρατσιστικό κρεσέντο Βελόπουλου: Να μεταφερθούν στη Μακρόνησο και τη Γυάρο οι πρόσφυγες!

Ο λύκος στην ανα­μπου­μπού­λα χαί­ρε­ται. Έτσι και ο πρό­ε­δρος της ακρο­δε­ξιάς Ελλη­νι­κής Λύσης Κυριά­κος Βελό­που­λος, με αφορ­μή την τρα­γι­κή κατάσταση…

Επικαιρότητα
Ελληνική Λύση: Βουλευτής ανεξαρτητοποιήθηκε και μετά από μισή ώρα… άλλαξε γνώμη!

Τρα­γε­λα­φι­κά πράγ­μα­τα συνέ­βη­σαν σήμε­ρα το πρωί στο ακρο­δε­ξιό κόμ­μα Ελλη­νι­κή Λύση, καθώς η βου­λευ­τής Ανα­στα­σία Αικα­τε­ρί­νη Αλε­ξο­πού­λου πρό­λα­βε μέσα σε…