Περιήγηση: Εμβολιασμός

Διεθνή
Πακιστάν: Επίθεση βομβιστή-καμικάζι Ταλιμπάν προκάλεσε μακελειό σε πομπή συνεργείου εμβολιασμού

Επί­θε­ση βομ­βι­στή-καμι­κά­ζι σημειώ­θη­κε στην πόλη Κου­έ­τα, στο νοτιο­δυ­τι­κό Πακι­στάν, με απο­τέ­λε­σμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρω­ποι και να…

Προτεινόμενο
Ξεκινούν σήμερα οι εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης με τα επικαιροποιημένα εμβόλια

Ξεκι­νούν σήμε­ρα, Τετάρ­τη 14 Σεπτεμ­βρί­ου, οι πρώ­τοι εμβο­λια­σμοί ανα­μνη­στι­κής δόσης με τα επι­και­ρο­ποι­η­μέ­να εμβό­λια κατά της υπο­πα­ραλ­λα­γής Όμι­κρον BA1. Οι…

Προτεινόμενο
Ηλ. Μόσιαλος: Ανεπαρκή τα επιστημονικά δεδομένα για χορήγηση δεύτερης αναμνηστικής δόσης σε άτομα 30–59 ετών

«Η Εθνι­κή Επι­τρο­πή Εμβο­λια­σμών έχει επι­τε­λέ­σει σημα­ντι­κό έργο στη διάρ­κεια της παν­δη­μί­ας. Όμως η σημε­ρι­νή της εισή­γη­ση για την χορήγηση…

Προτεινόμενο
Τα επιστημονικά δεδομένα «φωνάζουν» ότι οι εμβολιασμοί θα πρέπει να συνδυαστούν με ουσιαστικά μέτρα προστασίας

Aυτό που οι υγειο­νο­μι­κοί και οι φορείς του λαι­κού κινή­μα­τος φωνά­ζουν εδώ και ένα χρό­νο «ότι οι εμβο­λια­σμοί είναι απαραίτητοι,…