Περιήγηση: Ενδοοικογενειακή βία

Επικαιρότητα
Γλυφάδα: Έδερνε τη γυναίκα του, αυτοκτόνησε όταν έφτασε η αστυνομία

Ένα ακό­μη περι­στα­τι­κό ενδο­οι­κο­γε­νεια­κής βίας συνέ­βη στη Γλυ­φά­δα το οποίο είχε τρα­γι­κή κατά­λη­ξη. Άντρας αυτο­πυ­ρο­βο­λή­θη­κε μετά από κατα­δί­ω­ξη και αφού…

Κοινωνία
Προστίθεται ακόμα μία καταγγελία γυναίκας για αστυνομική «ανικανότητα»

Μία ακό­μα σοβα­ρή καταγ­γε­λία γυναί­κας- θύμα­τος έμφυ­λης βίας προ­στί­θε­ται στον μακρύ κατά­λο­γο έξαρ­σης της ενδο­οι­κο­γε­νεια­κής βίας των τελευ­ταί­ων ημε­ρών, μετά…

Κοινωνία
Ζεφύρι: Άνδρας περιέλουσε με εύφλεκτο υλικό γυναίκα και της έβαλε φωτιά

Ένα ακό­μα περι­στα­τι­κό ενδο­οι­κο­γε­νεια­κής κακο­ποί­η­σης σημειώ­θη­κε σήμε­ρα, αυτή τη φορά στο Ζεφύ­ρι της Αττι­κής. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, ένας άνδρας περιέλουσε…