Περιήγηση: Ενδοοικογενειακή βία

Κοινωνία
Σύλληψη 31χρονου αστυνομικού που ξυλοκόπησε τη σύντροφό του

Νέο περι­στα­τι­κό ενδο­οι­κο­γε­νεια­κής βίας σημειώ­θη­κε, αυτή τη φορά στην περιο­χή του Νέου Κόσμου. Ειδι­κό­τε­ρα, συνε­λή­φθη 31χρονος αστυ­νο­μι­κός που κατη­γο­ρεί­ται ότι…

Κοινωνία
Παραδόθηκε ο νταής της Αργυρούπολης — «Ντρέπομαι που είσαι πατέρας μου, ελπίζω να σαπίσεις στη φυλακή»

Παρα­δό­θη­κε στην Υπο­διεύ­θυν­ση Ασφα­λεί­ας Νοτιο­α­να­το­λι­κής Αττι­κής, σήμε­ρα το μεση­μέ­ρι, ο 46χρονος που κατη­γο­ρεί­ται ότι ξυλο­κό­πη­σε άγρια την περα­σμέ­νη Παρα­σκευή τη…

Κοινωνία
Μία στις 16 γυναίκες στην Ελλάδα πέφτει θύμα ενδοοικογενειακής βίας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης

Μπο­ρεί η εγκυ­μο­σύ­νη να απο­τε­λέ­σει προ­ϋ­πό­θε­ση για να στα­μα­τή­σει η βία μέσα στην οικο­γέ­νεια; Η σωμα­τι­κή, σεξουα­λι­κή, ψυχο­λο­γι­κή και λεκτική…