Περιήγηση: Επέτειος Πολυτεχνείου

Κοινωνία
Featured Video Play Icon
Μεγάλη αντιιμπεριαλιστική πορεία στην Αθήνα — Τεράστια η συμμετοχή στα μπλοκ του ΚΚΕ

Με την ιδιαί­τε­ρα μαζι­κή αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή πορεία στην πρε­σβεία των ΗΠΑ στην Αθή­να κορυ­φώ­θη­κε ο τρι­ή­με­ρος αγω­νι­στι­κός εορ­τα­σμός της 49ης επετείου…

Κοινωνία
Πλήθος κόσμου τιμά την 49η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου — Οι συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα

Με σύμ­μα­χο τον καλό και­ρό, πλή­θος κόσμου κατα­φθά­νει στον ιστο­ρι­κό χώρο του Πολυ­τε­χνεί­ου. Η χτυ­πη­μέ­νη από τα τανκς πόρ­τα και…

Εκδηλώσεις
ΚΝΕ: Εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Εκδή­λω­ση στο Πολυ­τε­χνείο (συγκρό­τη­μα Πατη­σί­ων) την Τρί­τη 15 Νοέμ­βρη στις 5.30 μ.μ. με ομι­λη­τή τον γραμ­μα­τέα του ΚΣ, Νίκο Αμπα­τιέ­λο, διορ­γα­νώ­νει η Οργάνωση…

Επικαιρότητα
Σπύρος Χαλβατζής: Καλεί τους φοιτητές να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργιακή συγκέντρωση και στην πορεία του Πολυτεχνείου

Στους φοι­τη­τές και τις φοι­τή­τριες των Τμη­μά­των Μεταλ­λειο­λό­γων του ΕΜΠ και Φυσι­κού και Μαθη­μα­τι­κού του ΕΚΠΑ, μίλη­σε σήμε­ρα ο Αντιπρόεδρος…

Πολιτική
. Κουτσούμπας Τo Πολυτεχνείο επιβεβαιώνει ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό
Featured Video Play Icon
Δ. Κουτσούμπας: Τα επίκαιρα μηνύματα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου επιβεβαιώνουν ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό

«Τα μηνύ­μα­τα της εξέ­γερ­σης του Πολυ­τε­χνεί­ου είναι επί­και­ρα και σήμε­ρα ακρι­βώς για­τί τόσο η αστι­κή δικτα­το­ρία που υπήρ­χε το ΄73,…

Κοινωνία
Με εκδηλώσεις και αντιιμπεριαλιστικές πορείες ανά την Ελλάδα κορυφώνονται οι εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο

Κορυ­φώ­νο­νται την Τετάρ­τη 17 Νοεμ­βρί­ου οι εκδη­λώ­σεις για την επέ­τειο του Πολυ­τε­χνεί­ου με το καθιε­ρω­μέ­νο αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο στην αμε­ρι­κά­νι­κη πρεσβεία.…