Περιήγηση: Επανάσταση 1821

Βιβλίο
Ο Φρίντριχ Ένγκελς και η Ελληνική Επανάσταση του ’21…

Γρά­φει η Τασ­σώ Γαΐ­λα // Αρθρο­γρά­φος-Ερευ­νή­τρια Φρί­ντριχ Ένγκελς (Friedrich Engels, 1820–1895, Γερ­μα­νός): γιoς βιο­μη­χά­νου, αμφι­σβη­τί­ας του καπι­τα­λι­σμού, φιλό­σο­φος, δημο­σιο­γρά­φος, κοι­νω­νι­κός επι­στή­μο­νας που…