Περιήγηση: Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών

Εικαστικές Τέχνες
Κώστας Ευαγγελάτος, , έναρξη εικαστικών δράσεων από 6 Οκτώβρη στην Αθήνα

Ο Κώστας Ευαγ­γε­λά­τος, ζωγρά­φος, λογο­τέ­χνης, θεω­ρη­τι­κός της τέχνης μετά τις επι­τυ­χείς εκθέ­σεις και συνα­φείς επε­τεια­κές θερι­νές εκδη­λώ­σεις, που έγι­ναν με…

Επικαιρότητα
Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας (ΕΕΤΕ): ΟΧΙ στην Ελάχιστη Βάσης Εισαγωγής — Να γίνει το δημόσιο σχολείο κύτταρο γνώσης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Έχουν περά­σει τρία χρό­νια από τότε που η κυβέρ­νη­ση πήρε την κατάπτυστη…

Εικαστικές Τέχνες
Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας: Με έναν διαφορετικό, αλλά συμβολικό τρόπο τα εγκαίνια της μεγάλης ομαδικής έκθεσης σύγχρονου έργου

Με έναν ομο­λο­γου­μέ­νως δια­φο­ρε­τι­κό, αλλά από­λυ­τα συμ­βο­λι­κό τρό­πο πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν την Παρα­σκευή τα εγκαί­νια της μεγά­λης ομα­δι­κής έκθε­σης σύγ­χρο­νου έργου του…

Πολιτισμός
ΕΕΤΕ: Την Παρασκευή 28 Απρίλη τα εγκαίνια της μεγάλης Έκθεσης “1922–2022 Έξοδος-Διέξοδος”

Την Παρα­σκευή 28 Απρί­λη, στις 6 μ.μ., εγκαι­νιά­ζε­ται η μεγά­λη Εικα­στι­κή Έκθε­ση του Επι­με­λη­τη­ρί­ου Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δας (ΕΕΤΕ) «1922–2022 Έξοδος…

Πολιτισμός
Έκθεση ΕΕΤΕ για την προσφορά της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΜΠΙΝΙΩΡΗ — προς τιμήν της | Υδατογραφίες σε χαρτί

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το ΕΕΤΕ διορ­γα­νώ­νει 2–29 Νοεμ­βρί­ου 2022, στο Πολι­τι­στι­κό Κέντρο Δήμου Αθη­ναί­ων «Μελί­να» ‑Ηρα­κλει­δών 66 στο Θησείο (μετρό Κεραμεικός),…