Περιήγηση: Επιστολή

Διεθνή
Τιμή τριπλάσια από την εκτιμώμενη έπιασε σε δημοπρασία η επιστολή με την οποία ο Σαρλ Μποντλέρ ανακοίνωνε την αυτοκτονία του

Η επι­στο­λή που είχε γρά­ψει σε νεα­νι­κή ηλι­κία ο “κατα­ρα­μέ­νος” ποι­η­τής Σαρλ Μπο­ντλέρ, με την οποία ανα­κοί­νω­νε στην ερω­μέ­νη του…

Κοινωνία
Συγκλονιστική επιστολή — απάντηση απολυμένου της «Παπαστράτος» στον Αλ. Τσίπρα

Ανοι­κτή δημό­σια επι­στο­λή προς τον πρω­θυ­πουρ­γό Αλέ­ξη Τσί­πρα με αφορ­μή την επί­σκε­ψή του στο εργο­στά­σιο,  έστει­λε απο­λυ­μέ­νος της Παπαστράτος –…