Περιήγηση: ΕΠ Θεσσαλίας ΚΚΕ

Ανακοινώσεις
Ανεπιθύμητος στη Λάρισα ο πρέσβης των ΗΠΑ Τζ. Πάιατ — Ανακοίνωση της ΕΠ Θεσσαλίας του ΚΚΕ

Ανε­πι­θύ­μη­το χαρα­κτη­ρί­ζει τον πρέ­σβη των ΗΠΑ, που πήγε στη Λάρι­σα να καμα­ρώ­σει την επί­δει­ξη των αμε­ρι­κα­νι­κών drones του πολέ­μου, η Επιτροπή…