Περιήγηση: Εύα Φάμπα

Μουσική
ΟΓΕ: Μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη στο νέο δίσκο της Ε. Φάμπα «Ρόδο μου κόκκινο»

Η Ομο­σπον­δία Γυναι­κών Ελλά­δας (ΟΓΕ) καλεί σε μια μου­σι­κο­θε­α­τρι­κή παρά­στα­ση βασι­σμέ­νη στο νέο δίσκο της κιθα­ρί­στριας και συν­θέ­τη Εύας Φάμπα,…