Περιήγηση: Ηλέκτρα Αποστόλου

Πρόσωπα
Ηλέκτρα Αποστόλου

Στις 26 Ιού­λη 1944, βρέ­θη­κε πετα­μέ­νο στους δρό­μους της Αθή­νας ένα γυναι­κείο σώμα παρα­μορ­φω­μέ­νο και μισο­κα­μέ­νο: Ηταν το πτώ­μα της…

Τεκμήρια
Άρθρο της Ηλέκτρας Αποστόλου για την οργάνωση της πάλης των εργατών (71 χρόνια από τον μαρτυρικό της θάνατο)

Επι­μέ­λεια: Οικο­δό­μος // Στις 26 Ιού­λη του 1944 βρί­σκε­ται πετα­μέ­νο στους δρό­μους της Αθή­νας, παρα­μορ­φω­μέ­νο από τα βασα­νι­στή­ρια και μισοκαμένο,…