Περιήγηση: Θυελλώδεις άνεμοι

Επικαιρότητα
Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι

​ Έκτα­κτο δελ­τίο και­ρού εξέ­δω­σε η Εθνι­κή Μετε­ω­ρο­λο­γι­κή Υπη­ρε­σία. Σύμ­φω­να με τα προ­γνω­στι­κά μοντέ­λα, μετα­βο­λή θα παρου­σιά­σει ο και­ρός από τις πρω­ι­νές ώρες…

Επικαιρότητα
Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, λόγω θυελλωδών νότιων ανέμων

Προ­βλή­μα­τα έχουν δημιουρ­γη­θεί στις ακτο­πλοϊ­κές συγκοι­νω­νί­ες σε πολ­λές περιο­χές, λόγω των θυελ­λω­δών νότιων ανέ­μων που πνέ­ουν στα ανα­το­λι­κά και φθάνουν…

Επικαιρότητα
Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες λόγω ισχυρών νότιων ανέμων

Προ­βλή­μα­τα έχουν δημη­μιουρ­γη­θεί στις ακτο­πλοϊ­κές συγκοι­νω­νί­ες, λόγω ισχυ­ρών νότιων ανέ­μων που πνέ­ουν σε πολ­λές θαλάσ­σιες περιο­χές. Στο κεντρι­κό Αιγαίο και…